al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General

Actes, convocatòries i documents de les diverses Assembles Generals que ha celebrat l'entitat

Acta Assemblea General 2022

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el maig del 2022 i presencialment el 26 de maig de 2022. Pendent d'aprovació en la pròxima assemblea general.

Convocatòria Assemblea General 2022

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2022, es convoca de tal manera que els socis puguin escollir votar de forma telemàtica fins el dia 26 de maig o presencial el mateix dia 26.

Pressupost 2022

Pressupost per a l'exercici 2022. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Estat de Comptes 2021

Document de l'estat de comptes de l'exercici 2021. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Memòria de Gestió 2021

Memòria de gestió del curs 2021. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Acta Assemblea General 2021 - Telemàtica

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el maig del 2021. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Convocatòria Assemblea General 2021 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2021. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica.

Pressupost 2021

Pressupost per a l'any 2021. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Compte de Pèrdues i Guanys 2020

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Memòria de Gestió 2020

Memòria de gestió del curs 2020. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Acta Assemblea General 2020 - Telemàtica

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el juny del 2020. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Convocatòria Assemblea General 2020 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2020. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica per correu electrònic

Pressupost 2020

Pressupost per a l'any 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Balanç de Situació 2019

Document del Balanç de Situació de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Compte de Pèrdues i Guanys 2019

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2019. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Memòria de Gestió 2019

Memòria de gestió del curs 2019. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Acta Assemblea General 2019

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 26 de març de 2019 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el juny del 2020.

Convocatòria Assemblea General 2019

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2019

Acta Assemblea General 2018

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 6 de març de 2018 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

Convocatòria Assemblea General 2018

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2018

Document Actions