al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats de l'Assemblea General 2023

Aquests son els resultats de l'Assemblea General 2023 celebrada de forma presencial i telemàtica fins el dia 18 d'abril del 2023

Resum

 • Total de socis a l'abril de 2023: 183 
 • Vots emesos per formulari web: 28 
 • Vots emesos presencials: 2 
 • Total vots emesos: 30 


Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior

 • Vots a favor: 30
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada telemàticament fins el 26 de maig del 2022

document.png Acta de l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica fins el dia 26 de maig del 2022


2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2022 i activitats realitzades

En l’assemblea presencial es presenta per part del president els documents de l’estat de comptes i la memòria de gestió de l’exercici 2022 fent èmfasi en com s'han distribuït els ingressos i les despeses i remarcant que hi ha hagut un dèficit de 3.158,89€ i que gràcies al romanent acumulat en anys anteriors les finances de l'entitat ho han pogut assumir sense problema. Per al pròxim exercici hi ha previst rebre la subvenció de la Diputació de Lleida.

 • Vots a favor: 30
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes 2022 i les activitats realitzades

document.png Memòria de gestió de l'exercici 2022
document.png Estat de Comptes de l'exercici 2022


3. Pressupost 2023

En l’assemblea presencial es presenta per part del president el pressupost per a l’exercici 2023

 • Vots a favor: 30
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovat per unanimitat el pressupost per l'any 2023

document.png Pressupost per a l'exercici 2023


4. Programació noves activitats

En l’assemblea presencial es presenta per part del president les activitats pel curs 2023, remarcant el nou servei que s'ha iniciat d'atenció personalitzada a l'aprenentatge per a nens que estan en un procés oncològic i també s'explica l'acabament del procés de digitalització de l'entitat.

 • Vots a favor: 30
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat la programació de les noves activitats per l'any 2023

document.png Activitats previstes per l'exercici 2023
      news.png Inici servei de suport personalitzat a l’aprenentatge.
      news.png Pla de digitalització de l’entitat.


5. Incorporació de nous membres a la Junta 

En aquesta convocatòria hi ha la proposta d'incorporació de la sòcia M.Claustre Angril Serés com a nova membre de la Junta.

 • Vots a favor: 29
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 1

S'aprova per majoria la seva incorporació a la Junta.


6. Precs i preguntes

Maria Bascompte Requena demana a través de les votacions telemàtiques si l'Associació destina part dels seus ingressos a la investigació per la lluita contra el càncer. Se li contesta per correu electrònic que Fènix prioritza l'atenció als malalts oncològics i a les seves famílies o acompanyants, articulant un sèrie de serveis personalitzats, oferint atenció de proximitat, per millorar la qualitat de vida dels pacients. Malgrat tot no ens tanquem a cap nova iniciativa i en alguna ocasió hem destinat recursos a la investigació com es el cas de la Marató de TV3, quan han tractat el tema del càncer.

Maria Angrill Balletbò diu estar molt agraïda pels serveis que fènix ofereix i que n'ha pogut gaudir en moments difícils i en dóna les gràcies.

Conxita Flores Terricabras dona les gràcies per tenir sempre bones iniciatives.

Salvador Riart agraeix a l’associació per feina ben feta.


Al finalitzar l'assemblea, l'artista plàstica Aurembiaix ens presenta el disseny dels punts de llibre que presentarà l'Associació Fènix en l'edició d'enguany de la fira de Sant IsidreI sense més qüestions, a les 18:45h finalitza l’assemblea general presencial i a les 24h finalitza el procés telemàtic de realització de l’assemblea general anual.