al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats de l'Assemblea General 2021 - Telemàtica

Aquests son els resultats de l'Assemblea General 2021 celebrada de forma telemàtica fins el dia 7 de maig del 2021

Resum

 • Total Socis a abril de 2021: 167
 • Vots emesos per formulari web: 33
 • Vots emesos per altres mitjans telemàtics: 3
 • Total vots emesos: 36


Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior

 • Vots a favor: 36
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada telemàticament fins el 15 de juny del 2020

document.png Acta de l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica fins el dia 15 de juny del 2020


2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2020 i activitats realitzades

 • Vots a favor: 36
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes 2020 i les activitats realitzades

document.png Memòria de gestió de l'exercici 2020
document.png Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2020


3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l'any 2021

 • Vots a favor: 36
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat els pressupostos per l'any 2021

document.png Pressupost per a l'exercici 2021


4. Renovació de càrrecs

 • Vots a favor: 36
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

S'aprova per unanimitat la renovació de càrrecs.

La Míriam Garcia Sala i en Ramon Baiget Bonany passen a ser nous membres de la junta de l'associació.

La Míriam entra com a vocal i en Ramon assumeix les tasques de de secretari. 

La junta passa a ser formada per onze persones tal i com preveuen els estatuts.


5. Precs i preguntes

L'Assumpta Blanch, diu que aprovaria que la Junta tingués repartició de càrrecs. En altre cas, diu, hi ha un nombre excessiu de vocals.

La Conxita Flores expressa que està molt contenta amb les noves incorporacions a la junta.

Felicitacions per la feina feta i mostres d'agraïment per part d'Eva Borés i Salvador Riart.

Des de l'Ajuntament d'Olius subratllen que malgrat l'estat epidemiològic que vivim, l'Associació Fènix es manté ferma en els seus objectius i en donen l'enhorabona!